אנחנו מאמינים

י"ג עיקרי אמונה

ХаШем

הקב"ה

א

Ха-Шем - един, нет другого, Он первый, Он последний и никто не сравнится с Ним.

אדוני אחד, הוא הראשון והאחרון והוא אין סופי

ב

Шма является краеугольным камнем нашей веры, и все 613 мицвотов включены в эти слова.

תפילת השמע כוללת את כל תרי"ג המצוות

Израиль

ישראל

ג

Любовь к Израилю является нашим фундаментальным основанием, поскольку мы считаем, что "Ахават Хазулат" и спасение душ в Израиле служит для спасениея всего дома Израиля.

אהבת ישראל והצלת נפשות יהודיות הם עיקר מטרתנו כפי שנאמר המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל את העולם כולו

ד

Возвращение Бней Анусим на землю Исраэля, к истинной мессианской вере, это неотъемлемая часть спасения всего Израиля.

שבני האנוסים חייבים לחזור ליהדות המשיחית ולארץ ישראל כחלק מגאולת עמנו

ה

Роль мессианских евреев в мире заключается в распространении света и в их превращении в Свет для народов (אור לגוי), через их "полноту", знакомя их с заветами Израиля и высшим светом, которым является Мессия, праведность наша.

מטרת היהודי בעולם היא הפצת אור המשיח

Машиах

המשיח

ו

Иешуа из Назарета - это обещанный Мессия, о котором говорили Моше и пророки Израиля.

ישוע מנצרת הוא משיח ישראל כפי שהובטח לנו ע"י משה רבנו ונביאי ישראל

ז

Машиах это Йехида (часть) Израиля, и любая попытка отделить Иешуа от Его еврейского народа отражает антисемитскую точку зрения.

משיח ישראל הוא יחידה מתוך עם ישראל. כל מי שמנסה להוציא את ישוע מחוץ לעם ישראל חלקו בתאולגיה אנטישמית

Заветы

הבריתות

ח

Тора - это любовное послание Всевышнего к еврейскому народу, которое является связывающей ктубой сегодня, пока не пройдут небо и земля.

התורה היא לא "חוק שחלף" אלה כתובת הנישואין שהקב"ה נתן לעמו ישראל לנצח

ט

Верующие из разных народов могут принять участие в заветах Израиля, что отражается в их образе жизни и приверженности Ха-Шему, Машиаху и еврейскому миру.

הגויים מוזמנים להיכנס לבריתות עם ישראל דרך גיור ושינוי פנימי בעבודת השם

י

Начиная с Авраама, устный мазорет (учение) было передано нам через наших мудрецов.

מסורת התורה שבעל פה הגיעה אלינו מחז"ל ואפילו מאבותינו

י"א

Мы верим в уникальное призвание и в роль мессианских верующих иудеев и в призвание народов строить Царство Всевышнего сообща.

בקריאה של היהודים המשיחיים והגויים לעמול ביחד לבנית מלכות השמיים

Геула

הגאולה

י"ב

Чтобы вернуть Машиаха Сиону, мы должны восстановить Его имя, возвращаясь к истинному мессианскому еврейскому основанию.

תיקונו של משיח צדקנו תלויה בחזרתנו לאמונה המשיחית האמיתית

י"ג

Что мы можем ускорить или задержать возвращение Машиаха на основании наших действий, мицвот, и хождения с Богом.

שזירוז או עיקוב הגאולה תלויה בנו